logotype
Klubben Medlemssida UL- & Ungdomssektion Flygskola Länkar
NAFK:s historia
Norrköpings Automobil och Flygklubb grundades redan den 12 mars 1924, då var klubben endast en automobilklubb men den 12 april 1935 ombildades klubben till en kombinerad bil- och flygklubb. Flygningen var främst inriktad på utbildning och det första flygplanet var en de Havilland Hornet Moth (130 hk).
Klubbens ändamål var från början:
  • Sammanföra för automobil- och flygsportens utövande intresserade personer.
  • Genom anordnande av tävlingar, föredrag, diskussioner eller på annat sätt väcka och underhålla intresset för dessa sportgrenar, bedriva upplysningsverksamhet uti hithörande frågor, främja trafikkultur m.m.
  • Bereda medlemmarna tillfälle till flygutbildning samt till vidmakthållande och förkovran av förvärvad flygfärdighet.
  • I övrigt tillvarataga medlemmarnas intressen samt genom anordnandet av sammankomster, utflykter eller på annat sätt sörja för deras trevnad.
Den 13 mars 1943 gick NAFK samman med Norrköpings modell- och segelflygklubb, under 1973 blev segelflygklubben fristående igen och huserar några tiotal meter från NAFK. Inriktningen idag är i stort sett densamma som stadgarna 1935 gjorde gällande, utom att bilsektionen sedan några år tillbaka är vilande.
 
Klubben
    Presentation
    Medlemskap
    Flygfältet
  Klubbens flygplan
  Klubbens första flygplan
  Klubbens historia
  Turist i Norrköping
  Logi
  Kontakta oss
Slakthusvägen 10, 605 92 Norrköping, Tel.+46(0)11-13 15 61, Fax.+46(0)11-13 15 60, BG: 394-1465, Org.nr: 825000-3442